Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Pelasta bändi -sivuston ja siihen liittyvät sähköpostilistan asiakasrekisteristä: Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Pliide Tmi
Y-tunnus: 2689247-3
Postiosoite: Hiomotie 42 A 16, 00380 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Riikka Koksu
Postiosoite: Hiomotie 42 A 16, 00380 Helsinki
Puhelin: 040 5511 116
Sähköposti: riikka.koksu@hotmail.com

Rekisterin nimi

Pliide Tmi asiakasrekisteri

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja
 • Yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, nettisivu.
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuote- ja tilaustiedot,
  asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot.
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot.
 • Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä,
  puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Tietosuojaseloste (GDPR)

Näitä tietosuojakäytäntöjä sovelletaan Pelasta bändi -sivustoon ja siihen liittyvään sähköpostilistaan.

Henkilötietojen käsittely ja säilytysaika

Verkkopalvelussa kerätään välttämättömät henkilötiedot Verkkopalvelun toiminnan ja vaivattoman kommunikoinnin toteutumiseksi.

Henkilötietoja säilytetään vähintään seitsemän (7) vuoden ajan viimeisimmästä yhteydenotosta.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Mikäli käyttäjä havaitsee, että rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Käyttäjällä on oikeus tulla unohdetuksi vain siinä tapauksessa, jos verkkopalvelulla ei ole lainmukaista (esim. kirjanpidollista) velvollisuutta säilyttää käyttäjän henkilötietoja.

Tarkastusoikeutta ja unohdetuksi tulemista koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa rekisterinpitäjän osoitteeseen.